Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dit gebeurt met de inhoud van alle andere uitingen van Bezoekerscentrum Nunspeet op internet. Bezoekerscentrum Nunspeet kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Bezoekerscentrum Nunspeet is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten. Of voor onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Om onszelf te beschermen, maken wij gebruik van deze disclaimer.

Eigendom

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Bezoekerscentrum Nunspeet. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, deze te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bezoekerscentrum Nunspeet. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op Bezoekerscentrum Nunspeet wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bezoekerscentrum Nunspeet behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bezoekerscentrum Nunspeet sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.