Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe

Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe

 

Op 1 januari 2016 is Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe van start gegaan in Bezoekerscentrum Nunspeet. Deze stichting is ontstaan uit passie voor de Veluwse natuur. Deze passie wil zij graag doorgeven aan de jeugd en alle anderen.

De stichting heeft samengevat de doelstelling om de natuurexpositie binnen Bezoekerscentrum Nunspeet open te houden en te verbeteren voor publiek. Daarnaast bestaat de wens uitbreidingen te realiseren op het vlak van informatie en educatie over de Veluwe en de natuur. De expositie heeft een educatief karakter welke interessant is voor jong en oud. Het leidt de bezoeker door de verschillende Veluwse landschappen met de daarbij behorende dieren. Zo komt men oog in oog te staan met het edelhert, het wilde zwijn en nu ook met de wolf.

Eerder viel het beheer van het Bezoekerscentrum Nunspeet onder het beheer van Staatsbosbeheer. Door bezuinigen bij het Rijk, zou het bezoekerscentrum gaan sluiten. (Zie ook: Staatsbosbeheer). De stichting zorgt ervoor dat deze sluiting afgewend is en er weer ruimte ontstaat voor groei.

Lopende projecten

Afgelopen jaren is er steeds meer behoefte om kinderen naar buiten te halen en ze meer te leren over de natuur. Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe is hier een groot voorstander van.

Eén van de agendapunten op dit moment is dan ook om het educatieve karakter van de expositie te versterken door vernieuwing en uitbreiding. In de nabije toekomst wil de stichting de expositie digitaliseren. Hierdoor ontstaat er meer interactie, waardoor het leuker wordt om te leren over de natuur. Zo kunnen de bezoekers filmpjes op tablets te zien krijgen over bijvoorbeeld het Veluws wild. Met de filmpjes wordt er nog beter een indruk gegeven van al het pracht wat de Veluwe te bieden heeft. In verloop van tijd is het de bedoeling om speciale educatieve programma’s via deze digitalisering te ontwikkelen voor school- en jeugdgroepen.

Naast het versterken van het educatieve karakter in Bezoekerscentrum Nunspeet, wil de stichting ook meer naar buiten treden met natuureducatie. De stichting wil lespakketten ontwikkelen, waarmee de scholen de nodige informatie krijgen over verschillende Veluwse thema’s. De pakketten sluiten aan bij de expositie. De kinderen krijgen dan eerst een les op school, komen daarna naar het bezoekerscentrum en sluiten af met een toets.

Recente projecten

Financiering

Het openhouden en verbeteren van de natuurexpositie brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee, zoals bijvoorbeeld het onderhoud, de huur en de stroomkosten. Een deel van deze kosten worden gefinancierd door een deel van de entreekosten. De overige kosten worden gefinancierd door giften van donateurs, serviceclubs, subsidies, etc.

Doneer jij ook?

Het bestuur zet zich vrijwillig en vol passie in voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De belangrijkste taak is het verwerven van inkomsten. Heeft u ook een passie voor de Veluwse natuur? En vindt u natuureducatie ook zo belangrijk? Mogelijk kunt u ons ondersteunen door te zorgen voor bijvoorbeeld een financiële bijdrage: Rekening NR NL 18 Rabo 0387523170. Iedere euro telt, elke donatie is welkom.

Schenken met belastingvoordeel (ANBI)

Stichting Natuureducatie- en Informatie Veluwe is aangewezen als ANBI. Een ANBI is een algemeen nu beogende instelling. Dit betekent voor de stichting dat er bepaalde belastingvoordelen bestaan. Hier kunt u als donateur ook baat bij hebben als u ons een gift doet. Op de website van de belastingdienst kunt u hier meer over lezen. Om de ANBI status te behouden bestaat er een publicatieplicht, deze moet aan een aantal minimumeisen voldoen. De stichting is geen grote ANBI. Hieronder treft u een koppeling naar de stukken:
Factsheet en verslag 2021-2022
Financiële verantwoording 2021

Contact

U kunt met ons in contact komen door een mail te sturen naar sniv@bezoekerscentrumnunspeet.nl

U kunt ook bellen naar het bezoekerscentrum voor meer informatie: 0341-217011

Steun SNIV, doneer op: NR NL 18 Rabo 0387523170